Nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej 17 – 28 maja 2021r.(dla klas IV-VIII)

Od 17 do 28 maja, naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) będą realizowali uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej według następującego harmonogramu:

 

Klasa Poniedz.

17 maja

Wtorek

18 maja

Środa

19 maja

Czwartek

20 maja

Piątek

21 maja

Poniedz.

24 maja

Wtorek

25 maja

Środa

26 maja

Czwartek

27 maja

Piątek

28 maja

4a Zajęcia w szkole s.4 Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia    w szkole s.4 Nauczanie  zdalne w    domu Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.4
4b Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia w szkole s.12 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia    w szkole s.12 Nauczanie  zdalne w    domu Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.12
4c Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole         s.5 Zajęcia w szkole s.5 Zajęcia    w szkole s.5 Nauczanie  zdalne w    domu Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.5
5a Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia    w szkole s.14 Zajęcia w     szkole s.14 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.14
6a Zajęcia w szkole s.12 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia    w szkole s.16 Zajęcia w     szkole s.12 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Nauczanie zdalne w domu
6b Zajęcia w szkole HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Zajęcia    w szkole s.6 Zajęcia w     szkole s.15 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Nauczanie zdalne w domu
6c Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole         HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia    w szkole s.17 Zajęcia w     szkole s.17 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole HALA
7a Zajęcia w szkole  s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w      szkole s.16 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.16
7b Zajęcia w szkole s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w    szkole s.4 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.17
7c Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w  szkole  s.6 Dzień wolny od zajęć dydakt. Dzień wolny od zajęć dydakt. Zajęcia w szkole s.6
8a Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Dzień wolny od zajęć dydakt.  EGZAMIN – J. POLSKI  EGZAMIN – MATEMATYKA  EGZAMIN – J. ANGIELSKI Nauczanie zdalne w domu
8b Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Dzień wolny od zajęć dydakt.  EGZAMIN – J. POLSKI  EGZAMIN – MATEMATYKA   EGZAMIN – J. ANGIELSKI  Nauczanie zdalne w domu
  1. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  2. Uczniowie uczą się w swoich przydzielonych salach na czas nauki w systemie hybrydowym. Przechodzą do innych sal na informatykę (s. 2 lub 13), wf, j. angielski, j. niemiecki (w przypadku jeśli jest podział na grupy).
  3. Wejście nr 1 (główne od ul. Sienkiewicza) – klasy II, III i uczniowie, którzy mają lekcje w salach nr 6, 12, 13, 14, 15.

Wejście nr 2 (przez boisko szkolne od ul. Konopnickiej) – klasy „0”, I i uczniowie, którzy mają lekcje w salach nr 4, 5,               16, 17.

  1. W każdej sali jest pojemnik do dezynfekcji.
  2. Oddziały przedszkolne i klasy I-III nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  3. W związku z powyższym ,w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania (obecnie tylko dla kl. IV-VIII) oraz Zasady funkcjonowania klas I – VIII w czasie epidemii obowiązujące od 17 maja  
  4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych z uwagi na egzamin ósmoklasisty: 25 maja dla klas I – III, 26 maja dla klas IV – VII, 27 maja dla klas I – VII.
  5. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego “LIBRUS” lub telefonicznie (18 33 10 101), mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej z pedagogiem szkolnym.

 

  1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl

Przypominamy Kalendarium na maj i czerwiec br.

24 maja (poniedziałek) Dzień wolny dla klas ósmych. Klasy I-VII, Oddziały przedszkolne, Świetlica szkolna – zajęcia zgodnie z planem.
25 maja (wtorek) Egzamin ósmoklasistyKlasy I-III – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30   do godz.16.30. Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
26 maja  (środa) Egzamin ósmoklasistyKlasy IV-VII  – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
27 maja (czwartek) Egzamin ósmoklasisty. Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
4 czerwca (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej) Oddziały przedszkolne – dyżur
10-11 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
18 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
21 czerwca (poniedziałek) Klasy ósme – zajęcia zgodne z planem. Dzień wolny dla szkoły podstawowej kl. I -VII Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
21 czerwca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
25 czerwca 2021r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pożegnanie Absolwentów klas ósmych.