Konkursy

Proponowane konkursy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Nazwa konkursu Organizator Termin konkursu Uczestnicy
1. Małopolski Konkurs Matematyczny Kuratorium Oświaty w Krakowie 23 X 2019 r. – etap szkolny

9 XII 2019 r. – etap rejonowy

27 II 2020 r. – etap wojewódzki

Uczniowie klas IV-VIII
2. Olimpiada Matematyczna Juniorów Stowarzyszenie na rzecz edukacji matematycznej Cześć I:

Część korespondencyjna – 1 IX 2019 r.– 14 X 2019 r.,

Część testowa – 26 IX 2019 r., godz. 9.00

Część II – 11 I 2020 r.,

Część III – 21-22 III 2020 r.,

Uczniowie klas IV – VIII
3. Krakowska Matematyka Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 21 XI 2019 r., godz. 8:00 – 9.00 – etap szkolny,

13 III 2020 r.– etap wojewódzki

Uczniowie klas IV, V, VI
4. Międzynarodowy Konkurs „Matematyka Bez Granic” Polskie Towarzystwo Matematyczne Senior – 27 II 2020 r., godz. 10.00-11.30

Junior – 5 III 2020 r., godz. 10.00 – 10.50

Uczniowie klas V, VI, VIII
5. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu III 2020 r. Uczniowie klas II-VIII
6. Mistrz rachunków Konkurs szkolny V-VI 2020 r. Uczniowie klas IV, V, VI
7.

 

Maraton matematyczny Konkurs szkolny Od X 2019 r. do V 2020 r. Uczniowie klas VII
8. Interdyscyplinarny konkurs matematyczno – historyczny Konkurs szkolny Od IX 2019 r. do VI 2020 r.

Uczniowie klas VII

 

Propozycje konkursów mogą ulec modyfikacji.

 

Opr. Agnieszka Pyszczek

Monika Jurczak Ślaga

Joanna Wojtyczka


Rok szkolny 2019/2020

KONKURS „IDIOMY W ILUSTRACJACH”.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie języka angielskiego.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej wybrany idiom angielski oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu. Konkurs adresowany był dla uczniów klas 4-8.

Monika Radomska i Mikołaj Piecyk z klasy VI b zdobyli wyróżnienie w swojej kategorii:  klasy 4-6 i zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej 17.03.2020 r.

                                                                           Serdecznie gratulujemy!!!

 


 

KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI I KLAS VII

W  lutym 2020 roku w naszej szkole odbyły się konkursy  języka angielskiego dla klas szóstych i klas siódmych. W konkursie dla klas szóstych wzięło udział 26 uczniów, a w konkursie dla klas siódmych 19 uczniów. Uczniowie musieli napisać test sprawdzający znajomość słownictwa, gramatyki, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Wyniki konkursu dla klas szóstych:

I  miejsce: Przemysław Woźny, kl. VI b

II  miejsce: Maja Sala, kl. VI b

III miejsce: Jakub Gocał, kl. VI a

III miejsce:  Łukasz Kościelniak, kl. VI c

Wyniki konkursu dla klas siódmych:

I  miejsce: Paulina Nowakowska, kl. VII b

II  miejsce: Maja Flig, kl. VII b

III miejsce: Mateusz Woźnicki, kl. VII a 

IV miejsce: Nikola Karpierz, kl. VII a

 

Serdecznie gratulujemy

 

 

 


Rok szkolny 2017/2018

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM

Dnia 9 czerwca 2017 r. uczniowie klas I – III gimnazjum kolejny raz mieli szansę na sprawdzenie swoich umiejętności z języka niemieckiego.

W konkursie wzięły udział 3 szkoły: Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej, Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej i Gimnazjum w Mszanie Górnej. Konkurs przygotowali nauczyciele – germaniści z tych szkół.

Uczniowie rozwiązali test leksykalno – gramatyczny, który składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla każdej klasy był przygotowany osobny test, za który można było zdobyć maksymalnie 65 punktów. W każdej grupie wiekowej zostali wyłonieni laureaci.

W kategorii klas pierwszych gimnazjum (wzięło udział 23 uczniów w tym 11 uczniów z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Aleksandra Mucha 63,25 p. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

drugie miejsce: Wojciech Madzula 62,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

trzecie miejsce: Sylwia Aksamit  59,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

W kategorii klas drugich gimnazjum (wzięło udział 26 uczniów w tym 14 uczniów     z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Izabela Dudzik 56,5 p. i Maciej Łabuz  56,5 p.  Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Mszanie Dolnej

drugie miejsce: Aleksandra Dudzik  55,5 p. Gimnazjum w Mszanie Górnej

trzecie miejsce: Zuzanna Górka  55 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

W kategorii klas trzecich (wzięło udział 13 uczniów w tym 3 uczniów z naszej szkoły)

pierwsze miejsce: Sylwester Kubik  59 p.  Gimnazjum w Mszanie Górnej

drugie miejsce: Wiktoria Chrustek  57,5 p. Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej

trzecie miejsce: Agnieszka Dziedzina, Klaudia Tyka  54,25 p. Gimnazjum Miejskie  Nr 2 w Mszanie Dolnej

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i zarówno im, jak również pozostałym uczestnikom życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                 Monika Pajdo

 


INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej został przeprowadzony pierwszy etap „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno – historycznego”, w którym wzięło udział 24 uczniów klas czwartych. Konkurs ten jest przeprowadzany w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, a jego realizacja przypada na lata 2016-2019.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania; stąd w każdym zestawie zadań konkursowych znajdują się zadania typu „prawda/fałsz”.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

A oto finaliści pierwszego etapu „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno-historycznego” (uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70% punktów):

Lp. Imię i nazwisko ucznia Procentowy wynik z części historycznej Procentowy wynik z części matematycznej Razem
1 Małgorzata Michalak 76% 71% 73,5%
2 Patryk Wilczyński 74% 72% 73%
3 Bartosz Baniowski 80% 66% 73%
4 Filip Płoskonka 73% 68% 70,5%

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.


Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu “Zawód nie zawodzi”. To już V edycja konkursu. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne “Zawód nie zawodzi” jest stowarzyszenie HUMANEO. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu: http://www.zawodniezawodzi.pl oraz na platformach konkursowych.

Harmonogram Konkursu

Termin:

do 05.04.2017 – rejestracja udziału szkół w Konkursie
25.03.2017  – opublikowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu na platformie Konkursowej
30.03.2017 –  etap próbny Konkursu
06.04.2017  – etap szkolny Konkursu
10.04.2017  – opublikowanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych wymaganych na Finale Konkursu na platformie Konkursowej
28.04.2017 –  finał regionalny – ZSTI w Mszanie Dolnej
28.04.2017 –  opublikowanie listy zwycięzców Konkursu oraz rankingu szkół biorących udział w Konkursie Konkursu
04.05.2017  – Opublikowanie materiałów na Super Finał
01.06.2017 – Super Finał Konkursu – ZSTI Mszana Dolna
01.06.2017-  opublikowanie listy zwycięzców Super Finału, zakończenie Konkursu.

 


 

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkolny konkurs matematyczno-historyczny dla uczniów szkoły podstawowej odbywa się w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej od roku szkolnego 2015/2016. W pierwszej edycji konkursu, skierowanego do uczniów klas szóstych, wzięło udział czternastu uczestników.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zarówno w dziedzinie matematyki jak i historii, a także kształtowanie samodzielnego oraz twórczego myślenia i wnioskowania.

Pytania z historii dotyczą okresu aktualnie omawianego przez uczniów i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby konkursu, powstają autorskie zadania z matematyki.

W roku szkolnym 2016/2017 konkurs jest przeprowadzany w ramach innowacji pedagogicznej w klasach czwartych szkoły podstawowej, a w zmaganiach konkursowych uczestniczy dwudziestu czterech uczniów.

Realizacja konkursu w formie innowacji  jest zaplanowana na lata 2016-2019.

Konkurs jest przygotowany i przeprowadzany przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.