Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Henryka Sienkiewicza

ul. SIENKIEWICZA 2

34 – 730 MSZANA DOLNA

  Tel. 18-33-10-101        e-mail: sekretariatsp1@op.pl


Godziny pracy


Kontakt do Administratora Danych Osobowych (ADO):
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Mszanie Dolnej
reprezentowana przez Dyrektora Annę Górską
34-730 Mszana Dolna, ul. Sienkiewicza 2,
email: sekretariatsp1@op.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Anna Pieprzyk
kontakt: odo.dmarek@admarek.pl