Kalendarium roku szkolnego 2022/23 z uwzględnieniem dni wolnych

 

1 września  
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
19-  20 września
Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. I- III  godz.15.30  (Wychowawcy klas informują Rodziców o wybranym dniu spotkania).
21- 22  września
Klasowe spotkania Wychowawców klas z Rodzicami – kl. IV-VIII godz.15.30
(Wychowawcy klas informują Rodziców o wybranym dniu spotkania)
27 września                   (wtorek)
Spotkanie z Radą Rodziców  – godz.16.00 s.6
14 października           (piątek )
Dzień wolny dla szkoły podstawowej   (1)                                                        
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.                                        (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur 
31 października  (poniedziałek)        
Dzień wolny dla szkoły podstawowej  (2)                                                           
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.                                        (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddziały przedszkolne- dyżur                                                                       
1 listopada ( wtorek)
Wszystkich Świętych
11 listopada (piątek)
Narodowe Święto Niepodległości
28 listopada (poniedziałek)
Spotkania z Rodzicami – kl. 0- III godz.16:00  w małej sali gimnastycznej.
Tematyka :
1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
30 listopada (środa) zmiana z 29 na 30 XI.
Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII godz. 16:00 w małej sali gimnastycznej.
Tematyka :                                                                                                                  
1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.                                            
2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.             
Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
22-  23- grudnia     
Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej , ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza : podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
23 grudnia (piątek)
31 grudnia              
(piątek) 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2023r.  (niedziela)
Nowy Rok                                                   
6 stycznia (piątek)
Święto Trzech Króli
23 stycznia       (poniedziałek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna .
30 stycznia –
12 lutego            2023 r.
Ferie zimowe 
14-17 lutego 2023r.
Klasowe spotkania Wychowawców klas z Rodzicami -podsumowanie I półrocza, plany na II półrocze (Wychowawcy klas informują Rodziców o wybranym dniu spotkania).
6 – 11 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
 1 maja -(poniedziałek)
Święto  Pracy
2 maja (wtorek)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej   (3)                                                        
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16:30.                                  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddziały przedszkolne – dyżur 
3 maja (środa)
Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja (czwartek)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej   (4)
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.                                      (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddziały przedszkolne – dyżur 
5 maja (piątek)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej   (5)
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddziały przedszkolne – dyżur 
16 maja  (wtorek)
Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami– kl. IV -VIII od godz. 15.30.
17 maja (środa)
Klasowe spotkania Wychowawców klas   z Rodzicami– kl. I- III od godz.15.30.
16 maja (wtorek)
Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na II półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej , ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza: podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
 23 maja (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty
Klasy I-III – dzień wolny. (6)                                                                                                    Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem .
24 maja  (środa)
Egzamin ósmoklasisty (6)
Klasy IV-VII  – dzień wolny.
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne– zajęcia zgodnie z planem .
 25 maja  (czwartek)
Egzamin ósmoklasisty (7)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej.
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz. 16.30.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
7 czerwca
Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
8 czerwca(czwartek)
Boże Ciało
9 czerwca (piątek)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej. (8)
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz. 16.30 .
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej) Oddziały przedszkolne- dyżur)
16 czerwca (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna .
23 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
27 czerwca (wtorek)
Spotkanie z rodzicami klas I (od r.szk.2023/24) godz.16:00
27 czerwca (wtorek)
Spotkanie z rodzicami klas oddziałów przedszkolnych
(od r.szk.2023/24)godz. 17.00
 
 Spotkanie z Radą Rodziców–podsumowanie roku szkolnego 2022/23 ( godz. 15.30)
24czerwca – 31 sierpnia 2023 r.     Ferie letnie