Świetlica

Dokumenty do pobrania:

    

Dla tych uczniów, którzy spędzają w szkole czas przed lekcjami i po lekcjach, w świetlicy szkolnej organizowane są różnorodne formy zajęć. Aby właściwie zorganizować ten wolny czas, prowadzone są atrakcyjne zajęcia, które bawią i uczą, i które umilają oczekiwanie na rozpoczęcie lekcji czy przyjazd rodziców. Najczęściej są to zajęcia plastyczno-manualne, recytacje, czytelnictwo, dydaktyczne zabawy słowne; krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, zajęcia muzyczne, taniec, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy i zabawy okolicznościowe. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, a ci, którzy mają trudności w nauce, objęci zostają pomocą.

Prace dzieci ze świetlicy od lat są stałym elementem wystroju szkolnych korytarzy i okolicznościowych wystaw, uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Świetlica szkolna to miejsce specyficzne – tu spotykają się dzieci z różnych klas, z różnych oddziałów. Tutaj tworzą inną wspólnotę i zawierają nowe znajomości i przyjaźnie. Dlatego cieszy fakt, że w tej gromadzie panuje miły nastrój i przyjazna atmosfera, a radosny gwar świadczy o tym, że dzieci czują się tu dobrze.

Archiwalne zdjęcia ze świetlicy szkolnej – od roku szk. 2016/2017