Biblioteka

Regulamin biblioteki szkolnej

 

Godziny pracy biblioteki

 

          Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 1 na parterze szkoły. Jest dużym pomieszczeniem mieszczącym wypożyczalnię i czytelnię. W wypożyczalni czytelnik ma bezpośredni dostęp do półek, może każdą książkę wziąć do ręki, obejrzeć, zapoznać się z nią, samodzielnie poszukać interesującej dla siebie pozycji. Głównymi czytelnikami w bibliotece szkolnej są dzieci i młodzież, dlatego księgozbiór dostosowany jest do ich zainteresowań.
Czytelnia posiada 16 miejsc dla czytelników. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z czytelni, z ochotą spędzają czas w czasie przerw oraz przed i po lekcjach. Odrabiają prace domowe.
W bibliotece działa także Centrum Informacji Multimedialnej. CIM wyposażone jest w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
Biblioteka rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, poprzez kontakt z książką i kształceniem umiejętności spędzenia wolnego czasu. W bibliotece odbywa się wiele ciekawych imprez i spotkań. Biblioteka jest organizatorem wystaw książkowych, konkursów czytelniczych, akcji , do udziału w nich zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Każda osoba korzystająca z biblioteki powinna zapoznać się z regulaminami wypożyczalni, czytelni i CIM, które są umieszczone w widocznym miejscu w pomieszczeniu.
Nasza biblioteka współpracuje z Biblioteką Miejska w Mszanie Dolnej.

ZBIORY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna oferuje swoim czytelnikom duży wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Zgromadzone zbiory udostępnia się w dwóch formach:
1) bezpośredniej – udostępnienie księgozbioru na miejscu,
2) pośredniej – zbiory przekazane do użytkowania poza biblioteką.

W księgozbiór biblioteki wchodzą:

a) lektury szkolne dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum zarówno obowiązkowe, jak i uzupełniające
b) podręczniki szkolne – aktualnie obowiązujące oraz starsze propozycje
c) słowniki językowe i znaczeniowe, encyklopedie ogólne i tematyczne, leksykony, informatory, poradniki, przewodniki, atlasy
d) literatura popularnonaukowa
e) literatura dziecięca i młodzieżowa
f) literatura piękna obejmująca powieści, nowele, opowieści
g) literatura faktu
h) książki z psychologii, pedagogiki i dydaktyki dla nauczycieli oraz materiały metodyczne
i) aktualne programy nauczania
j) materiały i wydawnictwa dotyczące naszej miejscowości, regionu, województwa, kraju i świata

Zbiory specjalne:

a) kasety video i płyty DVD
b) edukacyjne programy multimedialne

Czasopisma:

a) Biblioteka w Szkole
b) Matematyka
c) Wychowanie w Przedszkolu
d) National Geographic Polska
e) Mały Gość Niedzielny
f) Echo z Afryki i innych kontynentów
g) Życie Szkoły
h) Victor Gimnazjalista
i) Przyroda Polska
j) Świerszczyk
k) Świetlica w szkole

Dokumenty szkolne:

a) statut
b) regulaminy
c) programy