Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2021/22
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Szanowni Rodzice.

Klasowe spotkania z wychowawcami będą organizowane w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy. Prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami – za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, telefoniczny –sekretariat: 18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl 

 

              KLASY I-III  – 11 maja br.                     15.30-17.00

KLASY IV-VIII- 12 maja br.                   15.30 – 17.00