Zebrania i Dni otwarte

w roku szk. 2023/24
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Szanowni Rodzice.

Klasowe spotkania z wychowawcami będą organizowane w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy. Prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami – za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, telefoniczny –sekretariat: 18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl 

KLASY I-III 

KLASY IV-VIII

6 lutego (wtorek) godz.15:30– podsumowanie
I półrocza, plany na II półrocze.   
8 lutego (czwartek) godz.15.30– podsumowanie
I półrocza, plany na II półrocze.