III Forum SU

Spotkanie szkolnych samorządowców w mszańskiej ,,Jedynce’’

                             Dnia 17 listopada 2015 roku w Mszanie Dolnej , w Miejskiej Hali Sportowej odbyło się III Forum Samorządów Uczniowskich Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź pod honorowym patronatem pana Józefa Kowalczyka – Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Tym razem spotkanie pod hasłem „Życie masz jedno, powtórki nie będzie” poświęcone zostało problemom związanym z używaniem alkoholu, papierosów, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz zdarzającej się przemocy rówieśniczej i konfliktów z prawem. W imieniu organizatorów Gości powitały przedstawicielki szkolnego samorządu uczniowskiego Gimnazjum Miejskiego nr 1 Julia Dara i Karolina Aleksandrowicz . Rangę imprezy podkreśliła obecność pani Małgorzaty Lenartowicz – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, która dokonała uroczystego otwarcia, pogratulowała idei spotkania integrującego samorządowców szkół podstawowych i gimnazjów, wskazała rolę samorządności uczniowskiej w życiu każdej szkoły i życzyła zebranym uczniom i nauczycielom –opiekunom SU aktywnej pracy na rzecz reprezentowanych społeczności.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 19 zaprzyjaźnionych szkół:

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej,

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu, Szkoła Podstawowa w Łostówce,

Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Zespół Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porębie Wielkiej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

Zespół Placówek Oświatowych w Koninie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Urząd Miasta Mszana Dolna reprezentował pan Mieczysław Magierski – przewodniczący, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynator kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM z ramienia miejskiego samorządu oraz pani Katarzyna Wasilewska i pan Jan Zapała członkowie komisji.
Zaproszenie przyjęli: aspirant Stanisław Stec z Posterunku Policji w Mszanie Dolnej oraz pani Grażyna Nawara przewodnicząca Rady Rodziców ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej.
Uczestnicy III Forum wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Dobromira Mak Makowskiego, pedagoga, wokalistę autora projektu RapPedagogia, założyciela fundacji ,,Młodzi dla Młodych” w Pabianicach. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach dostosowanych do wieku uczestników.

Sugestywny przekaz oparty na własnych trudnych doświadczeniach z okresu dzieciństwa : stracie rodziców ,pobycie w domu dziecka, ucieczkach, uzależnieniach, konfliktach z prawem oraz wskazaniu, że można żyć inaczej, zgodnie z prawem a przede wszystkim w zgodzie z nauką Jezusa – dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych emocji i refleksji na temat własnego postępowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz dokonywania w przyszłości wartościowych wyborów.

Goście obejrzeli również spektakl profilaktyczny „Mur” w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego Gimnazjum Miejskiego nr1 w Mszanie Dolnej, przygotowany pod opieką autorki tekstu pani Ireny Kołodziej, który w swojej treści nawiązywał do tematyki spotkania.
Ważnym punktem programu było włączenie się w akcję realizowaną w ramach kampanii społecznej „No promil, no problem”, polegającą na uczestnictwie w patrolu drogowym sprawdzającym trzeźwość kierowców.
Samorządowe spotkania to czas szczególnej nauki, ale również zabawy i integracji. W tym roku uczestnicy poproszeni zostali o wspólne wykonanie plakatu związanego z hasłem „Życie masz jedno, powtórki nie będzie”.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a Dyrektor ZSM nr 1 pani Anna Górska serdecznie podziękowała wszystkim Gościom za udział w spotkaniu oraz Dyrektorom szkół naszego regionu za zrozumienie i życzliwość dla młodych samorządowców, dzięki czemu w Forum uczestniczy coraz więcej dzieci i młodzieży. Dziękujemy za wspólną zabawę i naukę i już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie w 2017 roku!

Fotogaleria