Milosierdzie

 • Projekt „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” 2016/2017

  Diagnoza sytuacji w szkole oraz środowisku lokalnym, a także poznanie potrzeb konkretnych osób i grup spoza naszego terenu pozwoliła na wyodrębnienie obszarów działań.

  Objęłyśmy opieką dzieci niepełnosprawne uczące się w naszej szkole. Pomogłyśmy w organizacji zabawy andrzejkowej i karnawałowej. Przygotowałyśmy słodkie prezenty dla wszystkich dzieci, dekorację i wróżby andrzejkowe, organizowałyśmy tańce i konkursy. Wolontariuszki pomogły przygotować zabawę urodzinową jednej z uczennic. Wszyscy bawili się doskonale. Zawiązały się przyjaźnie.

  W październiku 2016r. została zorganizowana dla tych dzieci wycieczka do ZOO w Krakowie.

  Nasza szkoła od czterech lat pomaga w ramach akcji „Szlachetna paczka”.  W tym roku szkolnym aktywnie włączyliśmy się w tą akcję w naszej szkole.

  Wolontariuszki w każdy piątek wielkiego postu 2017r. zbierały datki w ramach akcji „podziel się tym co lubisz”. Zebraną kwotę (557,58 zł) wpłaciliśmy na konto Fundacji Kapucyni i Misje „Wyślij pączka do Afryki” 2017.

  Z zebranych pieniędzy podczas sprzedaży książek udało nam się dofinansować wycieczkę dla ucznia, którego rodzina w tym czasie znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. W czasie sprzedaży książek propagowaliśmy czytelnictwo w naszej szkole.

  Wśród nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców zostały zebrane fundusze, które zostały przekazane rodzicom chorego Karola z Mszany Dolnej.

  Wszystkie podejmowane działania są realizowane od lat i w dalszym ciągu będą kontynuowane.

  1. Karpierz Klaudia
  2. Bieniek Paulina
  3. Głowacz Natalia
  4. Nowosielska Weronika
  5. Łabuz Anna
  6. Łabuz Urszula
  7. Cieżak Małgorzata
  8. Nawara Ewelina
  9. Wesołowska Sandra
  10. Hiżyk Natalia
  11.Staroń Aleksandra
  12. Kubala Nikola
  13.Trzepaczka Magdalena
  14. Potaczek Dorota
  15.Stachura Kinga
  16.Nawara Nikodem
 • Działania “Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

  „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA”
  Działamy przy Zespole szkół Miejskich Nr 1 W Mszanie Dolnej od 2009 roku.
  Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II do gotowości niesienia pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Przyjęliśmy nazwę ,,Promyk nadziei”. W 2010 roku nasz projekt otrzymał wyróżnienie.
  Nasza grupa co roku liczy 20 osób. Od 2009 roku opiekunem projektu jest Stanisława Łabuz, wolontariatem opiekowały się również Krystyna Wiewiórka i s. Jolanta Bielińska. W trakcie realizacji zadań, do prac włączyło się spore grono sojuszników: nauczycieli, rodziców i uczniów. Nasza praca nie miałaby sensu i nie przynosiłaby takich efektów bez pomocy pani Dyrektor Anny Górskiej, która wspomagała nas finansowo przy organizacji wycieczek, nauczycieli, którzy pomagali w organizacji spotkań, przygotowaniu inscenizacji i oprawy muzycznej, rodziców, którzy przygotowywali ciasta, sponsorowali słodycze, soczki, a także
  zaangażowaniu wszystkich uczniów naszej szkoły.

  Uczniowie w naszej szkole uczą się „wyobraźni miłosierdzia,” a jako absolwenci aktywnie działają w grupach charytatywnych.
  W naszym projekcie postanowiliśmy objąć opieką ludzi starszych, samotnych i chorych, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z naszej szkoły, kolegów i koleżanki mających problemy w nauce, a także włączać się w akcje: „Szlachetna paczka” oraz „I Ty możesz pomóc.” Oprócz tych stałych działań co roku podejmujemy jeszcze inne akcje np. spotkania z mieszkańcami DPS, „sklepik z rozmaitościami”, „kup ciastko i pomóż” – zbiórka pieniędzy na leczenie, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc dzieciom z biednych krajów Białorusi, Ukrainy, Afryki.
  W ostatnim projekcie zrealizowaliśmy:
  POMOC STARSZYM OSOBOM SAMOTNYM. Starsi ludzie potrzebowali naszej pomocy w codziennych czynnościach, takich jak przynoszenie obiadu czy robienie zakupów. To zadanie wymagało od nas zdyscyplinowania i odpowiedzialności, aby nie zawieść czekających na nas ludzi. Odwiedzani przez nas państwo bardzo cieszyli się z każdej wykonanej pracy. Jednak najbardziej zadowoleni byli ze spędzanego z nami czasu.
  SERCE DLA AFRYKI. Przeprowadziliśmy w szkole akcję „Serce za grosz.” Zachęcaliśmy nasze koleżanki i kolegów do oszczędzania i wrzucania do skarbonki drobnych grosików. W ten sposób uzyskaliśmy 76 złotych. Pieniądze zostały przekazane fundacji „Serce dla Afryki.” Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu, ale udało się nam pomóc.
  POMOC W NAUCE. Dla kolegów, którzy mają problemy w nauce zorganizowaliśmy pomoc koleżeńską. Pomagaliśmy w odrabianiu zadań domowych, tłumaczyliśmy niezrozumiały materiał. Dzięki tej pomocy kolegom udało się poprawić oceny niedostateczne.
  WSPÓŁPRACA Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ. Odwiedziny były zawsze okazją do wspólnej rozmowy i coraz głębszego poznania. Zawsze spotykaliśmy się z przychylnością mieszkających tam osó

  b. Towarzyszyliśmy pensjonariuszom podczas zajęć w świetlicy, pomagaliśmy przy posiłkach, a odwiedzani chętnie rozmawiali z nami, wyrażali swoje zadowolenie z naszego przyjścia, cieszyli się z ofiarowanego im czasu. Spotkania te były
  głównie okazją do wspomnień – tak jak wnukom opowiadali nam o swojej młodości, o dawnym życiu. A tam, gdzie ożywają wspomnienia, pojawiają się i wzruszenia.
  SZLACHETNA PACZKA. Nasza szkoła od dwóch lat uczestniczy w akcji pomocy wybranej rodzie potrzebującej. W ubiegłym roku w listopadzie i grudniu pomagaliśmy w zbiórce potrzebnych produktów w ramach akcji „Szlachetna paczka.” W tym roku już wybraliśmy rodzinę i przeprowadzimy większość przewidzianych akcji w naszej szkole.
  I TY MOŻESZ POMÓC. W naszej parafii przed świętami Bożego Narodzenia i świętami Wielkanocnymi organizowana jest akcja zbierania żywności „I ty możesz pomóc.” Nasza grupa wsparła pracę Szkolnego Koła Caritas.
  DAR SERCA. W związku z wizytą Ks. bp Jana Zająca w naszej szkole w ramach wizytacji duszpasterskiej w parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, przeprowadziliśmy na terenie naszej szkoły akcję „Dar serca.” Zebrane pieniądze 580 zł. (pięćset osiemdziesiąt złotych) przekazaliśmy na ręce Księdza Biskupa na pomoc dla Hospicjum w Krakowie.


  OBJĘCIE OPIEKĄ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Opieka nad tymi uczniami obejmowała spotkania organizowane raz w tygodniu w szkole bądź w domach rodzinnych. Ponadto staraliśmy się pamiętać o urodzinach i imieninach naszych podopiecznych. Spotkania z dziećmi przeznaczyliśmy na wspólną zabawę – były to różne gry zręcznościowe, zajęcia plastyczne, spacery i zajęcia na świeżym powietrzu. Dzieci objęte opieką wraz z opiekunami, rodzicami i rodzeństwem uczestniczyły w wycieczce do parku Dinozaurów w Zatorze i do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszyscy bawili się doskonale. Ta nasza inicjatywa wymagała największej pomocy finansowej z zewnątrz – duże wsparcie otrzymaliśmy ze strony Urzędu Miasta. Zawarte między podopiecznymi a starszymi koleżankami znajomości zaowocowały nie tylko radością wspólnie spędzonych chwil, ale też umożliwiły rozwijanie sprawności motorycznych i zdolności manualnych dzieci. Zauważyć można, że niektóre z dzieci stały się bardziej otwarte, śmiałe, chętniej rozmawiają, traktują swoich opiekunów nie tylko jako towarzyszy zabaw, ale również jako nowych przyjaciół, z którymi chętnie spędzają czas. Ich rodzice również bardzo pozytywnie oceniają tę formę pomocy.
  Po kolejnym roku pracy pojawiła się satysfakcja z wypełnionych zadań, a radość przyniosło właściwie każde spotkanie z tymi, którym ofiarowaliśmy swój czas.
  I cóż moglibyśmy dodać na zakończenie. Chyba tylko tyle, że myli się każdy, kto myśli, że nasza praca był to – choć szlachetny – ale trud, jakieś wyrzeczenia czy ciężko wygospodarowany czas.
  W pewnym sensie tak jest, ale tylko w pewnym sensie, ponieważ nieoczekiwanie nasza praca stała się trudem radosnym, przyniosła wiele satysfakcji, wiele pozytywnych, pięknych przeżyć.
  Cieszymy się również dlatego, że coraz częściej spotykamy się z życzliwością, że mogliśmy w to piękne dzieło włączyć także innych, że coraz więcej jest osób, które starają się odpowiedzieć na apel naszego drogiego Ojca Świętego Jana Pawła II i uczestniczyć w tworzeniu cywilizacji miłości.