• Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

  Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 20 lutego do 31 marca 2023 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

  –  dzieci 7-letnie – rocznik 2016,

  –  dzieci 6-letnie – rocznik 2017, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

  Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

  – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 albo 

  – dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

  – dzieci 6-letnie  – rocznik 2017   

  – dzieci 5-letnie – rocznik 2018 ( w miarę posiadanych miejsc)

  Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /Dokumenty ->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

  tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

 • Praca szkoły w okresie świątecznym.

  Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że 23 i 27 grudnia 2022r. sekretariat szkoły będzie nieczynny (urlopy pracownicze).
  W pozostałe dni robocze grudnia sekretariat szkoły czynny od 8.00-15.00.

  Tel. 18 3310101

  23-31.12.2022r.- zimowa przerwa świąteczna.

  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.01.2023r.

  ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2023.

 • PRZYPOMNIENIE O TERMINACH SPOTKAŃ Z RODZICAM I PLANACH NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022R.

  Prosimy o zapoznanie się z kalendarium.

  28 listopada (poniedziałek)
  Spotkania z Rodzicami – kl. 0- III godz.16:00  w małej sali gimnastycznej.
  Tematyka :
  1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
  2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
  Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
  30 listopada
  (środa) zmiana z 29 na 30 XI.
  Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII godz. 16:00 w małej sali gimnastycznej.
  Tematyka :
  1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
  2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
  Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
  22-  23- grudnia     
  Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej , ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza : podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
  23 grudnia (piątek)
  31 grudnia              
  (piątek) 2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna
  1 stycznia 2023r.  (niedziela)
  Nowy Rok                                                   
  6 stycznia (piątek)
  Święto Trzech Króli