• Od 4 maja br. uczniowie klas I-III powracają do szkoły.

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

  Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

  Granatowe tło z piktogramem kalendarza i datą 4 marca. Napis Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach oświatowych od 4 maja

 • Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej od 26 – 30 kwietnia 2021r.

  1. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  2. Klasy I-III – od 26 – 28 kwietnia ( poniedziałek, wtorek, środa ) będą realizowali naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) według obowiązującego planu lekcji  i  harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym.
  3. Klasy IV – VIII – kontynuują nauczanie zdalne.
  4. 29 – 30 kwietnia ( czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w SP-1
  5. Świetlica szkolna czynna w godzinach pracy.                                                                                                         Oddziały przedszkolne  – dyżur nauczyciela.                                                                                           Rodzice zgłaszają wychowawcy klasy pobyt dziecka w szkole.
  6. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
  7. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  8. W związku z powyższym ,w szkole nadal obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania oraz Zasady funkcjonowania klas I – III w czasie epidemii obowiązujące od 18 stycznia2021 r.
  9. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego ,,LIBRUS’’ lub telefonicznie (18 33 10101),mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej    z pedagogiem szkolnym.
  1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt                        z wychowawcą klasy ,dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl
 • Organizacja zajęć w szkole od 19 kwietnia br.

  Od 19 kwietnia br. przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkole) i żłobki zostaną otwarte.                                  Do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w trybie zdalnym. W szkole obowiązuje dotychczasowa procedura nauczania zdalnego.                                          Nadal będą organizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz zajęcia specjalistyczne w szkole ( terminy konsultacji podawane są w dzienniku elektronicznym.                                                                                                  Przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 • Nauczanie zdalne przedłużone do 16 kwietnia br.

  1. Od 12 – 16 kwietnia, naukę w trybie zdalnym nadal będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych .
  2. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  3. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
  4. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  5. Ze względu na inne, uzasadnione przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, szkoła może zorganizować nauczanie stacjonarne w szkole. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do dyrekcji szkoły.
  6. Konsultacje dla klas ósmych zostaną wznowione od 12 kwietnia wg podanego harmonogramu .
  7. W związku z powyższym, w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania.
  8. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego „LIBRUS” lub telefonicznie (18 33 10101), mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielą dyrektor i wicedyrektor szkoły w umówionym czasie.

  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy                                                    o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101,                                         e-mail: sekretariatsp1@op.pl

  Z poważaniem

  Dyrekcja szkoły