• PRZYPOMNIENIE O TERMINACH SPOTKAŃ Z RODZICAM I PLANACH NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022R.

  Prosimy o zapoznanie się z kalendarium.

  28 listopada (poniedziałek)
  Spotkania z Rodzicami – kl. 0- III godz.16:00  w małej sali gimnastycznej.
  Tematyka :
  1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
  2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
  Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
  30 listopada
  (środa) zmiana z 29 na 30 XI.
  Spotkania z Rodzicami – kl. IV -VIII godz. 16:00 w małej sali gimnastycznej.
  Tematyka :
  1. Bieżące sprawy szkolne –  dyrekcja szkoły.
  2. Spotkanie z psychologiem  Panią mgr Dorotą Trzop na temat ,,Odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży ’’.
  Po godz. ok.17.00 indywidualne  konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.          
  22-  23- grudnia     
  Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej , ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza : podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
  23 grudnia (piątek)
  31 grudnia              
  (piątek) 2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna
  1 stycznia 2023r.  (niedziela)
  Nowy Rok                                                   
  6 stycznia (piątek)
  Święto Trzech Króli
 • ZAPROSZENIE

  Dyrekcja Szkoły zaprasza przewodniczących Klasowych Rad Rodziców na spotkanie Szkolnej Rady Rodziców  w dniu 27 września  (wtorek) godz.16.00 w sali nr 6.