Komunikaty

 • Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

  Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 15 lutego do 15 marca 2024 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

    dzieci 7-letnie – rocznik 2017,

    dzieci 6-letnie – rocznik 2018, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

  Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

  – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24 lub 

  – dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

  dzieci 6-letnie  – rocznik 2018   

  dzieci 5-letnie – rocznik 2019 (w miarę posiadanych miejsc)

  Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
  Dokumenty->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

  tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

 • NASZE PLANY NA STYCZEŃ I LUTY 2024 R.

  24 stycznia (środa) Zabawa noworoczna – klasy 0-3 ( szczegółowy plan podają Wychowawcy klas).
  24 stycznia (środa) Kolędowanie w Kościele Miłosierdzia Bożego o godz.17.30,  O godz.18.00 Msza św. w intencji  Szkoły. Zapraszamy Uczniów z Rodzicami, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły.
    31 stycznia  (środa) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna- godz.15.20
  Od 1 lutego Rozpoczynamy II półrocze roku szkolnego 2023/24 ( zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły Podstawowej nr1)
   6 lutego  ( wtorek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. I- III  godz.15.30  -podsumowanie I półrocza, plany na II półrocze.      
    7 lutego ( środa) Zabawa noworoczna – klasy 4-8 (szczegółowy plan podają Wychowawcy klas).              Rozpoczęcie od godz.16.00.
  Zakończenie: klasy 4-6 godz.19.00, klasy 7-8 godz.20:00
   8 lutego (czwartek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. IV- VIII  godz.15.30  –podsumowanie I półrocza, plany na II półrocze.      
  12-25 lutego  2024 r. Ferie zimowe 
 • PRACA SZKOŁY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

  Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że 22 i 27 grudnia 2023r. sekretariat szkoły będzie nieczynny (urlopy pracownicze).

  22.12.2023 r. Świetlica szkolna czynna od 6:30 do 16:30.

  22-31.12.2023r.- zimowa przerwa świąteczna.

  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.01.2024 r.

  ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2024 r.