• Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w Szkole Podstawowej NR 1         

  1. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I KLASY I – III

  Godz. 10.30 – Msza święta w Kościele Miłosierdzia Bożego dla klas 0-III.

  Po nabożeństwie uczniowie z rodzicami udają się do szkoły. Oddziały przedszkolne i klasy pierwsze zapraszamy na spotkanie ogólne w Miejskiej Hali Sportowej. Klasy drugie i trzecie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

  Rodziców uczniów kl. I-III prosimy o przyniesienie torby lub reklamówki na podręczniki i ćwiczenia, które będą rozdawane dzieciom podczas spotkań                 

  Przypominamy dorosłym o obowiązku zakrywania ust i dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia (dzieci dezynfekują ręce). Z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic. Zachowujemy dystans społeczny.

  KLASA SALA  WYCHOWAWCA
  II a 8 Pani Magdalena Węglarz
  II b 10 Pani Krystyna Lulek
  III a 6 Pani Magdalena Nawieśniak
  III b 7 Pani Jolanta Strama-Morawska
  III c 11 Pani Grażyna Staroń

  2. KLASAY IV – VIII

  Godz. 8.00 – Msza święta w Kościele Miłosierdzia Bożego dla klas  IV- VIII.

  Po nabożeństwie spotkania z wychowawcami w klasach.

  KLASA SALA  WYCHOWAWCA
  IVA 4 Pani Małgorzata Kołodziejska
  IVB 11 Pani Monika Jurczak -Ślaga
  VA Sala plastyczna Pani Katarzyna Kubowicz
  V B HARCÓWKA Pani Joanna Wojtyczka
  VC Hala sportowa Pani Marta Bijatowska
  VIA 14 Pani Katarzyna Mielnikiewicz
  VII A 15 Pan Mariusz Klimek
  VII B Hala sportowa I p. Pani Agnieszka Pyszczek
  VIIC 12 Pani Stanisława Łabuz
  VIIIA 17 Pani Irena Kołodziej
  VIIIB 16 Pani Maria Wojtkowiak
  VIIIC 6 Pani Agnieszka Świerk

  Po  spotkaniu wychowawca odprowadza klasę do wyznaczonego wyjścia ze szkoły.

  Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

  Biblioteka szkolna informuje, że wypożyczenia podręczników na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będą w następujących terminach:

  -klasy  IVA, B, VIA, VIIA ,B, C – otrzymają podręczniki 1 września 2021 r. w czasie spotkania z wychowawcą

  -klasy VIIIA, B, C – otrzymają podręczniki 2 września 2021r.

  – klasy VA, B, C  – otrzymają podręczniki 3 września 2021r.

  ŻYCZYMY MIŁEGO ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

   

   

 • Procedura zapisania ucznia do świetlicy szkolnej

  Drodzy Rodzice, po zapoznaniu się z planem lekcji, który znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI/PLAN LEKCJI na naszej stronie internetowej, prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz dostarczenia jej do sekretariatu szkoły do dnia  31.08.2021 r. lub w dniu 01.09.2021 r. do świetlicy szkolnej.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania z zakładki DOKUMENTY-DOKUMENTY DO POBRANIA) w wyznaczonym przez szkołę terminie.

  Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
  b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
  c) będące uczniami klas I-III,
  d) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w  uzasadnionych przypadkach.

  W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

  Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy, który dostępny jest w zakładce DLA UCZNÓW-ŚWIETLICA.

  Obecność na zajęciach świetlicowych w wyznaczonych przez Państwa godzinach jest obowiązkowa.

 • OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1.

     

  W piątek (25.06) o godz. 8.00. Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku szkolnego w kościele Miłosierdzia Bożego  w Mszanie Dolnej.    Rodzice decydują o udziale dziecka w nabożeństwie.                                                                                   Uczniowie klas 0-III pozostają pod opieką Rodziców podczas Mszy św.  i  w drodze do i z kościoła.                                            Uczniowie klas IV- VIII za zgodą Rodziców przychodzą samodzielnie lub   z Rodzicami.           Po zakończeniu Mszy Świętej spotkania w szkole.                 

  Szkoła zapewni bezpieczeństwo na przejściach na ul. Kopernika i na ul. Tolińskiego.                                

  W trosce o bezpieczeństwo uczniów w dniu 25 czerwca br. nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2020/21.

  1. Uczeń (lub Rodzic) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej może odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z Wychowawcą klasy w dniu                 25 czerwca oraz  w innych niżej podanych terminach.
  2. Harmonogram odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 25 czerwca 2021 r.
  LP. KLASA GODZINA MIEJSCE  
  1. VIIIA 9.30 – 10.30 Hala sportowa Pożegnanie absolwentów przez dyrekcję szkoły, wręczenie nagród. Spotkania z Wychowawcami                     w podzielonej części hali
  2. VIIIB
  Klasy VIIIA i VIIIB wchodzą od strony parkingu (kuchni) , wychodzą                  od strony ul. Konopnickiej.
  Wejścia do szkoły dla pozostałych klas

  Wejście nr 1 –  ul. Sienkiewicza (wejście główne do szkoły)

  Wejście nr 2 – ul. Konopnickiej (wejście przez boisko szkolne)

   

  3. VIIA 9.00 -9.40 Sala nr17 Wejście nr 2
  4. VIIB 9.00 -9.40 Sala plastyczna Wejście nr 1
  5. VIIC 9.00 -9.40 Sala nr 6 Wejście nr1
  6. VIA 9.00 – 9.30 Sala harcówka Wejście nr1
  7. VIB 9.00 -9.30 Hala –s. I p. od strony parkingu
  8. VIC 9.00 – 9.30 Sala nr13 Wejście nr1
  9. VA 9.00 – 9.35 Sala nr14 Wejście nr1
  10. IVA 9.00 – 9. 40 Sala nr 15 Wejście nr 2
  11. IV B 9.00 – 9. 40 Sala 16 Wejście nr 2
  12. IVC 9.00 – 9. 40 Hala –fitness /parter od strony parkingu
  13. IIIA 9.00 – 9. 40 Sala 8 Wejście nr1
  14. IIIB 9.00 – 9. 35 Sala 9 Wejście nr 2
  15. II A 9.00 – 9. 40 Sala 12 Wejście nr1
  16. II B 9.00 – 9. 35 Sala 7 Wejście nr1
  17. IIC 9.00 – 9. 40 Sala 5 Wejście nr 2
  18. IA 9.00 – 9. 45 Sala 4 Wejście nr 2
  19. IB 9.00 – 9. 45 Sala 10 Wejście nr 2
  1. Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 25 czerwca w małej Sali gimnastycznej w budynku szkoły.

  – Oddział 01 – wychowawca  P. M. Lulek  – godz. 9.00

  – Oddział 02 – wychowawca  P. E. Adamczyk –godz. 10.30

  1. Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
  • poniedziałek- 28 czerwca w godz. 9,00 -11.00 podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  • Od 1 do 9 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 15.00
  1. Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa.
  • Korzystanie z maseczek ,odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, hali.
  • Zachowanie wymaganego dystansu społecznego.
  • Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/hali wg. godziny i podanej ulicy (strony) wejścia.
  • Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
  1. Rodzice decydują o wyborze terminu odbioru świadectwa.
  2. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                                        i zwalczaniem COVID-19.

  ………………………………………………………………………………

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf