Obchody Roku Sienkiewicza

ROK  HENRYKA SIENKIEWICZA

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”

 22 grudnia 2015 r. Sejm  Rzeczypospolitej   Polskiej podjął uchwałę o  ustanowieniu roku 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazją do ustanowienia patronatu jest 170. rocznica urodzin  przypadająca 5 maja  oraz 100. rocznica śmierci pisarza, którą będziemy obchodzić 15 listopada. We wspomnianej uchwale podkreślono, że Sienkiewicz to “pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości”. “Jego powieści historyczne podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli”

A w naszej szkole…

Dla nas ustanowienie roku H. Sienkiewicza jest ważnym faktem bowiem od 6 czerwca 1994 roku szkoła nasza  uroczyście przyjęła imię  tego wielkiego Polaka  i od tej pory należy do grona szkół sienkiewiczowskich.

W kolejną rocznicę tego wydarzenia zainaugurowaliśmy obchody  roku  Henryka Sienkiewicza w naszej szkole. Otwieramy czas, w którym szczególną uwagę poświęcimy jego twórczości i postawie obywatelskiej. Pragniemy naszego patrona poznać lepiej, aby bardziej docenić i jego postawę i dokonania.

Rozpoczynamy czas, którego podsumowanie nastąpi w listopadzie 2016 roku.  Wypełnimy go szeregiem prac, zdarzeń, przygotowań, które będą miały charakter projektów, konkursów, wystaw przygotowywanych indywidualnie, grupowo i w klasach.