Aktualności

Komunikaty

  • 23 listopada  odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I-VIII. O godz. 16.00 – spotkanie ogólne w małej sali gimnastycznej z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej nadkom. Wiesława Czamary – prelekcja na temat bezpieczeństwa, zagrożeń (w tym cyberprzemocy) oraz karalności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Po zebraniu ogólnym  – spotkanie Rodziców z …CZYTAJ DALEJ

  • Dystrybucja laptopów odbędzie się: – dla klasy IV „A”- 26.09.2023r. (wtorek) nr 1-13 – 27.09 2023r. (środa) nr 14-25 – dla klasy IV „B”- 28.09.2023r. (czwartek) nr 1-14 – 29.09.2023r. (piątek) nr 15-27 Strona internetowa projektu: https://laptopdlaucznia.gov.pl/ ULOTKA INFORMACJNA PYTANIA I ODPOWIEDZI- RODZICE

  • 19 września (wtorek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. I- III  godz.15.30 (wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne) 20 września (środa) Klasowe spotkania Wychowawców klas z Rodzicami– kl. IV-VIII godz.15.30 (wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne) 28 września (czwartek) Spotkanie z Radą Rodziców SP1  – godz.16.00 s.6 (wybór Rady Rodziców SP1, sprawy organizacyjne). Zapraszamy …CZYTAJ DALEJ

Wydarzenia

  • 13 października uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W naszej szkole w konkursie wzięło udział 262 uczniów z klas II-VI. Uczniowie z pamięci, a’cappella …CZYTAJ DALEJ

  • Nasza szkoła włączyła się w XII edycję akcji Narodowego Czytania, które w tym roku przypominało Polakom powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Wybrani uczniowie przygotowali dla kolegów i koleżanek wybrane fragmenty lektury, które zostały odczytane w obecności dyrekcji, nauczycieli i uczniów starszych klas. Byliśmy w naszej „Jedynce” jednym z 6000 miejsc, w jakich tegoroczna akcja się …CZYTAJ DALEJ

  • 4 września odbyła się w naszej szkole akademia inaugurująca rok szkolny 2023/2024. Uroczystość miała charakter nostalgiczno-patriotyczny. Najpierw krótkie pożegnanie wakacji a następnie upamiętnienie 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Akademię przygotowały klasy VIa i VIb pod kierunkiem wychowawczyń: Małgorzaty Kołodziejskiej i Moniki Jurczak- Ślagi oraz Mariusz Klimek, który zadbał o oprawę muzyczną wydarzenia.

Odsłony 2 762

Dni w zakresie 30

Średnia dzienna liczba odsłon 92

From Any SERP 41

Unikalne IP 584

Ostatnie 30 minut 1

Dzisiaj 1

Wczoraj 77