Plan obchodów

Plan obchodów Szkolnego Roku Henryka Sienkiewicza

 Zadanie do realizacji  termin Uwagi Odpowiedzialni
Inauguracja roku Sienkiewicza  w naszej szkole 07.06. 2016

 

 

 

 

wrzesień

 1.Apel  rozpoczynający obchody

-prezentacje klas 5 „W pustyni i w puszczy”

– informacje o   projekcie ogólnoszkolnym – przedstawienie  zadań i harmonogramu

 

2. Zamieszczenie informacji  o obchodach na stronie  internetowej szkoły

K. Kubowicz

K. Panek

 

 

 

 

I.Kołodziej

 

 

 

Przeprowadzenie lekcji o patronie  we wszystkich klasach i przekazanie zadań dla klas Maj-czerwiec 2016 Wszyscy poloniści
Przygotowania  w ramach klas do Wielkiego Finału Obchodów Sienkiewiczowskich Maj-listopad

 

Finał 7.11. 2016

Do 12.10.2016

 

Do końca września 2016

 

Ostatni tydzień października

 

9. 11. 2016

 

Do końca października

1.       Konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych lektur”

 

2.       Konkurs wiedzy o życiu H. Sienkiewicza

 

 

3.       Konkurs znajomości  utworów Sienkiewicza ( rozpoznawanie cytatów)

 

4.       Konkurs na prezentację multimedialną

 

 

 

5.       Rywalizacja klas-Przygotowanie projektów

i ich prezentacja   na forum szkoły

 

 

6.       Konkurs recytatorski –„Sienkiewicz – mistrz słowa”

 

 

7.        Konkurs literacki   „Inspiracje  czyli   co czerpiemy  z  mistrza Sienkiewicza”

 

p. D. Wańczyk

 

p.S. Puch

 

I.Kołodziej

 

 

S. Puch, D. Wańczyk

 

 

Wszyscy poloniści, koordynator- I. Kołodziej

 

K. Kubowicz

 

K. Panek

 

Wielkie czytanie Sienkiewicza Październik-listopad 1.       Organizacja spotkań dla klas w bibliotece szkolnej

 

Opiekun biblioteki
Uroczystość  Wielkiego Finału Obchodów 10 listopada

 

 

 

16.11.

 

1.       Wieczornica   z okazji Narodowego Święta Niepodległości  „ On nas uczy, jak kochać tę ziemię”

 

2.       Apel  podsumowujący

 

–  sprawozdanie,

–   przedstawienie i nagrodzenie  zwycięzców konkursów

– przemarsz  ( parada) bohaterów Sienkiewicza

 

I.Kołodziej

 

 

 

Poloniści i  wychowawcy klas II