Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna – 2021

Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej, znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY/Regulaminy.

Dodatkowych informacji i pomocy udzielą dyrekcja i wychowawcy.

Wzory dokumentów można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.

Wypełnione wnioski z załącznikami składamy w sekretariacie szkoły do 14 czerwca do godz. 14.00.