Rekrutacja 2021/22 – wyniki

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 ,uprzejmie informuje , że do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostały  przyjęte wszystkie dzieci ,których rodzice złożyli wnioski .

Posiadamy wolne miejsca do klas pierwszych i do oddziałów przedszkolnych.

Przydział wychowawców i podział klas i oddziałów planowany jest do 15 czerwcu br.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców  uczniów przyszłych  klas pierwszych, odbędzie się 21 czerwca( poniedziałek)     o godz.16,oo w małej sali gimnastycznej w szkole.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) ogodz.16.00 w małej sali gimnastycznej w szkole .

Prosimy  o powiadomienie szkoły w przypadku wyboru innej szkoły.

W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z sekretariatem 18 33 10 101 w godz.8.00-15.30