Ogłoszenie skierowane do Rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Uprzejmie informujemy, że od 29 marca do 9 kwietnia br. oddziały przedszkolne przechodzą na nauczanie zdalne.  Opieka będzie obejmowała tylko rodziców wykonujących zawód medyczny  i pracowników służb porządkowych. Uprawnieni rodzice powiadamiają szkołę o potrzebie zorganizowana takiej opieki dla dziecka.

 Prosimy o kontakt z wychowawcą danego oddziału  lub sekretariatem szkoły tel.18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

Z poważaniem Dyrekcja szkoły