Organizacja zajęć od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

 

 1. Od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.
 2. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
 3. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
 4. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
 5. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
 6. Ze względu na inne, uzasadnione przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, szkoła może zorganizować nauczanie stacjonarne w szkole. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do dyrekcji szkoły.
 7. Przerwa świąteczna obowiązuje od 1 – 6 kwietnia.
 8. Realizowane dotychczas konsultacje dla klas ósmych zostaną wznowione od 12 kwietnia wg podanego harmonogramu w dniu 9 kwietnia (piątek).
 9. W związku z powyższym, w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania.
 10. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego “LIBRUS” lub telefonicznie (18 33 10101), mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielą dyrektor i wicedyrektor szkoły w umówionym czasie.
 1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły