Czternastego października – Dzień Edukacji Narodowej

„W życiu to takie proste
Przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej
poezja to trudne słowa.
                                                                                                                                            
Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo co się schyla
nad nurtem naszego wieku;

I ptaki mają być na tym drzewie, i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was nauczyciele.

fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałą waszej pracy
śpiewam gorące słowa.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela

Jakże nie pisać wiersza,
Jakże nie płonąć w podzięce,
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi-
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi.”

Konstanty Ildefons Gałczyński, „Wiersz o wielkiej wdzięczności”

 

Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności uczniowskiej do wyrazów wdzięczności wyrażonych słowami poety pragnie dołączyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu zawodowym oraz samych radosnych chwil w życiu osobistym dla Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, wszystkich Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły.