Ogłoszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na lokalną sytuację epidemiczną, spotkania z wychowawcami klas zostaną zorganizowane w późniejszym terminie.

W każdej sprawie szkolnej, prosimy o kontakt w wychowawcami klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie  18 33 10 101 (sekretariat szkoły) lub elektronicznie – sekretariatsp1@op.pl.

         W trosce o zdrowie uczniów i pracowników naszej szkoły prosimy, aby dzieci które mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych pozostały w domu do wyleczenia.

         Informacje i dokumenty związane z organizacją pracy szkoły będą systematycznie podawane rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym „Librus” i na stronie internetowej szkoły.

Nauczanie zdalne organizowane jest na prośbę rodziców dla uczniów pozostających na kwarantannie i uczniów realizujących nauczanie indywidualne.

         Zapraszamy Przewodniczących Klasowych Rad Rodziców na spotkanie organizacyjne w dniu 28 września (poniedziałek) o godz. 16.00 w małej sali gimnastycznej z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

                                                                                                                                                                                 Z poważaniem Dyrekcja szkoły