Spartakiada sportowa klas I-III

26 marca 2019r., jak co roku w naszej szkole odbyły się zawody sportowe klas I-III. Do walki stanęło 7 drużyn. Zawodnicy z każdej klasy rywalizowali w czterech konkurencjach: „Zanieś- przynieś”, „Sadzenie ziemniaków”, „Skoki zawrotne przez ławeczkę” oraz „Żywy pachołek”.  Rywalizacji towarzyszył  głośny doping ze strony koleżanek i kolegów, tylko podczas rzutów do celu na sali zapanowała cisza i skupienie. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:  Pani Izabela Staroń i Pan Zbigniew Stachura  oraz prowadzące zawody panie: Anna Miśkowiec i Maria Szczypka. Zawody przebiegały w gorącej, ale sportowej atmosferze. Wszyscy zawodnicy bardzo się starali, aby wypaść jak najlepiej. Po ukończeniu zawodów i podliczeniu zdobytych przez klasy punktów za najlepsze czasy i celne rzuty jury ogłosiło wyniki.  Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy II b, na podium znalazły się również drużyny z klas II a i I a.

Natomiast biorąc pod uwagę  kategorie wiekowe wyniki przedstawiają się następująco:

I  miejsce: klasa Ia, klasa IIb,  klasa III GR.A

II miejsce: klasa Ib, klasa IIa, klasa III GR.B

III miejsce: klasa IIc

Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Dziękujemy bardzo panu mgr Zbigniewowi Stachurze za sędziowanie i czuwanie nad poprawnością przebiegu zawodów.

 Anna Miśkowiec i Maria Szczypka