Organizacja zajęć szkolnych w czasie egzaminów

Egzamin ósmoklasisty rok szk. 2018/2019

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Oddz. „O” – poniedziałek, wtorek, środa – zajęcia wg planu.

Kl. I – III – poniedziałek, wtorek – zajęcia wg planu,   środa – dzień wolny.

Kl. IV – VII i 3 Gim. poniedziałek, wtorek zajęcia wg planu,   środa  – dzień wolny.

Środa – dzień wolny dla kl. I – VII i 3 Gim.  Świetlica – dyżur  6.30 – 16.30

 

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – j. polski

Godz. 9.00 –  120 min + 60

 

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

Godz. 9.00 – 100 min + 50

 

17 kwietnia 2019r. (środa) – j. angielski

Godz. 9.00 – 90 min + 45

Klasy ósme do szkoły przychodzą na 8.30. O godz. 8.40 – wejście do sali egzaminacyjnej. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis (pióro) z czarnym atramentem, legitymację szkolną i  linijkę na część mat. – przyrodniczą. Nie wolno pisać długopisem, który można mazać, rysować ołówkiem, nie wolno używać korektora, kalkulatora itp. TELEFONU KOMÓRKOWEGO NIE WOLNO WNOSIĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

 

 


Egzamin gimnazjalny rok szk. 2018/2019

10 kwietnia 2019r. (środa) – część humanistyczna

Godz. 9.00 – historia i wos   – 60 min + 20

Godz. 11.00 – j. polski – 90 min + 45

 

11 kwietnia 2019r. (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza

Godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze   – 60 min + 20

Godz. 11.00 – matematyka  – 90 min + 45

 

12 kwietnia 2019r. (piątek) – część językowa (j. ang. j. niem.)

Godz. 9.00 – część podstawowa  – 60 min + 20

Godz. 11.00 – część rozszerzona  – 60 min + 30

Klasy trzecie gimnazjum do szkoły przychodzą na 8.30. O godz. 8.40 – wejście do sali egzaminacyjnej. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis (pióro) z czarnym atramentem, legitymację szkolną i  linijkę na część mat. – przyrodniczą. Nie wolno pisać długopisem, który można mazać, rysować ołówkiem, nie wolno używać korektora, kalkulatora itp. TELEFONU KOMÓRKOWEGO NIE WOLNO WNOSIĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

DNI WOLNE

Kl. „0” – środa, czwartek, piątek – zajęcia wg planu. Kl. I – III  – środa, czwartek i piątek dni wolne.  Kl. IV – VIII – środa i czwartek – zajęcia  wg. planu. Piątek – dzień wolny dla całej szkoły. Nauczanie indywid.  wg uzgodnień między rodzicami a nauczycielem. Świetlica – dyżur 6.30 – 16.30.