Projekt – poprawa stanu zdrowia dzieci

Szanowni Państwo,

 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej rozpoczyna realizację projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych w powiecie limanowskim”.

Zgody Rodziców na udział dziecka w Projekcie prosimy składać w sekretariacie Szkoły do 20 marca 2019 r.

Dotyczy następujących roczników:

dziewczynki – rocznik 2007 i 2009

chłopcy        –  rocznik 2005 i 2006

Termin badań będzie podany po 20 marca.

Szczegółowe pozostałe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dziecka do projektu znajdują się w załącznikach: Informacje, Regulamin, Formularz_zgłoszeniowy