ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

Po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zapraszamy 3 lipca 2024r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00.