Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 15 lutego do 31 marca 2022 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

–  dzieci 7-letnierocznik 2015,

–  dzieci 6-letnie – rocznik 2016, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

– korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22 albo 

– dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

– dzieci 6-letnie  – rocznik 2016   

– dzieci 5-letnie  – rocznik 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /Dokumenty ->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przychodząc do szkoły należy stosować się do zaleceń sanitarnych  wynikających z zagrożenia COVID-19.