Termin egzaminu ósmoklasisty

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone jest do 24 maja br.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja