Występ zespołu Teatr Tańca “Kwieciste Gwiazdy”

TEATR TAŃCA „KWIECISTE GWIAZDY” przy Rodzinnym Domu Dziecka Kiwercy – Ukraina, 8 stycznia przedstawił uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 tańce: ludowe z całego świata, współczesne, towarzyskie, balet klasyczny i etiudy taneczne. Tancerze występowali w pięknych kolorowych strojach. Wykupując bilet na ten występ wspomagaliśmy wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka z Ukrainy. Dziękujemy Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za ofiarność!