Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie się Rodziców i uczniów z “Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Tekst regulaminu po rozwinięciu strony i w zakładce “Dokumenty – Regulaminy”.

Regulamin przyznawania nagród Str 1
Regulamin przyznawania nagród Str 2
Wniosek Str 1
Wniosek Str 2