Terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli

Zarządzenie NR 8/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

                                         Tekst Zarządzenia  TUTAJ