Nasz ślad dla przyszłości

W ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zamek Królewski na Wawelu oraz TAURON przygotowały projekt pt. „Wawelska Kapsuła Czasu” adresowany do uczniów szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego. W ramach tego projektu uczniowie przystąpili do konkursu literackiego pt. „Listy do przyszłości”. Zadanie, jakim było napisanie listu do swojego rówieśnika z przyszłości, podjęło aż 12 tysięcy uczestników. Znaleźli się wśród nich także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej, a uczeń klasy VIIa – Piotr Kopytek zdobył tytuł laureata tego ciekawego konkursu.

7 listopada odbyła się na Wawelu uroczystość, podczas której sto wyróżnionych prac zostało umieszczonych w specjalnej Kapsule Czasu. Otwarcie jej i odczytanie umieszczonych w niej listów ma nastąpić za 100 lat czyli w 2118 roku. Uroczystość złożenia Wawelskiej Kapsuły Czasu połączona była z wręczeniem nagród laureatom konkursu oraz ze zwiedzaniem wybranych ekspozycji Zamku Królewskiego.

Było to dla naszego ucznia, jego rodziców a także dla opiekunów ważne wydarzenie.

Piotrowi – gorąco gratulujemy.