Ogłoszenie dyrektora szkoły

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z “Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”. Szczegóły w zakładce “Dokumenty -> Podstawa Programowa”