Ogłoszenie dyrektora szkoły

Zapraszamy rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się: 

18 września (wtorek) godz.15.30 -klasy I-III i oddz. przedszkolne.
19 września (środa) godz.15.30 -klasy IV-VIII i 3a,b gimnazjum.
24 września (poniedziałek) godz.15.30  -spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1

z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1.