Udział klas 0-III w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciele klas 0-III wraz ze swoimi uczniami od kilku lat uczestniczą w organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Mszanie Dolnej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Corocznie przyświeca jej inny temat przewodni. W poprzednich   latach były to: „Ja i moje zwierzątka”,  „Oscypki, wianki i obwarzanki” czy „Ludzie z pasją”. Także w tym roku klasy 0 – III brały udział  w tym przedsięwzięciu, a tematyka spotkań  dotyczyła jednej z najważniejszych wartości, jaką jest przyjaźń. „Przyjaźń naszą radością” to hasło towarzyszyło wszystkim majowym i czerwcowym spotkaniom w Miejskiej Bibliotece. Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, oraz prezentacja ciekawych pozycji literatury dziecięcej, ale także umożliwienie uczniom spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi naszego miasta. Na każdym spotkaniu zaproszeni goście dzielą się z małymi słuchaczami swoimi zainteresowaniami, pasjami  i ciekawymi historiami ze swojego życia, ale przede wszystkim prezentują ciekawe fragmenty lektury godnej polecenia młodym czytelnikom. Udział w tym przedsięwzięciu daje wiele radości najmłodszym uczniom i już na stałe wzbogaca ofertę dydaktyczno – wychowawczą naszej szkoły i Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej.

                                                                                   mgr Grażyna Staroń