Konkurs plastyczny

BIBLIOTEKA SZKOLNA zaprasza uczniów klas II i III SP
do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM  pt. „Moja zakładka do książki”

1. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu zakładki do książki, według własnego pomysłu.
2. Zakładki mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.).
3. Termin składania prac 15 stycznia 2016 r.
4. Prace oddajemy do biblioteki.
5. Do każdej pracy konkursowej dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
6. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność biblioteki.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Rozstrzygnięcie konkursu w pierwszym tygodniu lutego.
9. Zakładki będą prezentowane na wystawie w bibliotece.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły .