Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 15 lutego do 15 marca 2024 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

  dzieci 7-letnie – rocznik 2017,

  dzieci 6-letnie – rocznik 2018, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

– korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24 lub 

– dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

dzieci 6-letnie  – rocznik 2018   

dzieci 5-letnie – rocznik 2019 (w miarę posiadanych miejsc)

Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
Dokumenty->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl