INFORMACJA O ZEBRANIU Z RODZICAMI

23 listopada  odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas I-VIII.
O godz. 16.00 – spotkanie ogólne w małej sali gimnastycznej z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej nadkom. Wiesława Czamary – prelekcja na temat bezpieczeństwa, zagrożeń (w tym cyberprzemocy) oraz karalności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Po zebraniu ogólnym  – spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.