Terminy spotkań Wychowawców klas z Rodzicami – wrzesień 2023 r.

19 września (wtorek) Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami kl. I- III  godz.15.30
(wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne)
20 września (środa) Klasowe spotkania Wychowawców klas z Rodzicami– kl. IV-VIII godz.15.30
(wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne)
28 września (czwartek) Spotkanie z Radą Rodziców SP1  – godz.16.00 s.6
(wybór Rady Rodziców SP1, sprawy organizacyjne).
Zapraszamy przewodniczących  Klasowych Rad Rodziców