Organizacja egzaminów ósmoklasisty

Bardzo prosimy
o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu egzaminu.

Harmonogram egzaminów.

W terminie głównym
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminów z poszczególnych części:

język polski 120 minut, dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 180

9:00 – 11.00 (przedłużony czas do 12.00)

matematyka 100 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 150

9:00 – 10.40 (przedłużony czas do 11.30)

język angielski 90 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 135

9:00 – 10.30 (przedłużony czas do 11.15)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania zaświadczeń do 6 lipca 2023 r.

Przybory z których mogą korzystać zdający na egzaminie.

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). UWAGA! Nie wolno używać długopisów z atramentem, który można wymazać ponieważ w świetle czytników elektronicznych atrament jest niewidoczny.
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Szczegółowa organizacja egzaminów
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.

OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY.

 1. We wtorek 23 maja i w środę 24 maja uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20

Uczniowie ustawiają się w kolejce wg listy uczniów w dzienniku lekcyjnym.

 1. Uczniowie będą proszeni imiennie o podejście do nauczycieli z komisji.
 2. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.
 3. W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić plecak, telefon, zegarek z dostępem do Internetu i ubranie wierzchnie.
 4. Każdy uczeń będzie losował numer stolika.
 5. Następnie uczeń (przy wejściu) otrzyma w koszulce zestaw kodów kreskowych. Uczeń ma obowiązek sprawdzić czy otrzymał odpowiednie kody (imię i nazwisko). Kody kreskowe będą potrzebne do przyklejenia w wyznaczonych miejscach na arkuszach egzaminacyjnych.
  UWAGA! Nie przyklejamy naklejki z imieniem i nazwiskiem.
 6. Po tych czynnościach należy przejść do wylosowanego stolika.
 7. Do sali uczeń może wnieść przybory do pisania, chusteczki higieniczne i małą butelkę wody. Butelkę wody ustawia na podłodze z boku stolika.
 8. Nie wolno do sali wnosić tel. komórkowych, korektorów, kalkulatorów, zegarków z dostępem do Internetu.
 9. Przewodnicząca/cy komisji przypomni wszystkie zasady obowiązujące podczas egzaminu.

Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego z dwoma uczniami (lub jednym z sali jednoosobowej) ok. godz. 8.45 przychodzi do gabinetu Dyrektora po arkusze egzaminacyjne.

 1. Przewodniczący komisji 10 minut przed zakończeniem czasu pracy przypomni, o kończącym się czasie i konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 2. Po zakończeniu czasu pracy z arkuszem uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
 3. Zdający może przez podniesienie ręki zasygnalizować nauczycielowi potrzebę zadania pytania i czeka aż nauczyciel do niego podejdzie (np. wyjście to toalety, potrzebę skorzystania z zapasowego długopisu itp.).
 4. Żaden uczeń nie może zakończyć egzaminu i opuścić sali wcześniej niż po upływie godziny od rozpoczęcia egzaminu (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

UWAGA! Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki i oczekuje aż nauczyciel podejdzie i zezwoli na opuszczenie sali. Arkusz egzaminacyjny i kody kreskowe zostawia na brzegu stolika.

 1. W czwartek 25 maja uczniowie egzamin z języka angielskiego piszą w budynku szkoły. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20 i czekają na rozpoczęcie egzaminu przed wyznaczonymi salami na II piętrze.
 2. W wyznaczonym miejscu na korytarzu przed salą egzaminacyjną będzie można zostawić plecak, telefon i ubranie wierzchnie.

POZOSTAŁE ZASADY NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA!