Organizacja pracy szkoły w dniach 1-5 maja 2023r.

1 maja
(poniedziałek)
Święto  Pracy
2 maja (wtorek) SEKRETARIAT SZKOŁY-  NIECZYNNY
Dzień wolny dla szkoły podstawowej
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddział  przedszkolny – dyżur
3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja (czwartek)
5 maja (piątek)
SEKRETARIAT SZKOŁY-  CZYNNY  OD 8.00-15.00
Dni wolne  dla szkoły podstawowej
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
Oddział  przedszkolny – dyżur