Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w SP1 na rok szkolny 2023/24

  1. Do klas pierwszych zostały przyjęte wszystkie dzieci z obwodu szkoły, które mają zapewnione miejsce z urzędu oraz dzieci z poza obwodu szkoły.
  2. Do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci.
  3. Obowiązkiem każdego Rodzica jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (zał.1, zał.2) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 04.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Pliki do pobrania  (http://jedynka.mszana-dolna.pl)