Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zapisów uczniów do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy od 20 lutego do 31 marca 2023 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły:

–  dzieci 7-letnie – rocznik 2016,

–  dzieci 6-letnie – rocznik 2017, których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej.

Warunkiem  przyjęcia dziecka jest:

– korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 albo 

– dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna

– dzieci 6-letnie  – rocznik 2017   

– dzieci 5-letnie – rocznik 2018 ( w miarę posiadanych miejsc)

Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce /Dokumenty ->Dokumenty do pobrania  oraz w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

tel. 18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl