Program Stypendialny Horyzonty.

Program Horyzonty kierowany jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniowie stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory program stypendiów objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty