7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uprzejmie przypominamy , że 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i nauczania zdalnego dla uczniów klas I-VIII . Oddziały przedszkolne – dyżur nauczycieli .

Dla dzieci , których rodzice pracują – świetlica szkolna prowadzi zajęcia wychowawcze w godz.6.30 -16.30. (Rodzice zapisują dziecko na świetlicę tel.18 33 10 101, przez dziennik elektroniczny lub zgłaszają wychowawcy klasy).

Pamiętajmy, że do szkoły przychodzą dzieci zdrowe.

W szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego.

Sekretariat szkoły pracuje od 8.00-15.00 .