Organizacja zajęć od 15 lutego br.

Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach"Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do końca lutego br. uczą się zdalnie. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

W Szkole Podstawowej Nr 1 obowiązują dotychczasowe procedury i zasady:

1.Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV-VIII.

2.Zasady funkcjonowania klas I- III w czasie pandemii obowiązujące od 18.01.2021r.

Konsultacje dla klas ósmych planowane są na najbliższą środę (8a) i czwartek (8b). Szczegółowe informacje podawane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym.