Zasady funkcjonowania klas I-III w czasie epidemii obowiązujące od 18 stycznia 2021

Organizacja zajęć w szkole zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 18 stycznia 2021r. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole.

Pełny tekst Organizacji zajęć znajduje się po rozwinięciu: TEKST