Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich szczególna. Panująca pandemia koronawirusa wiąże się z zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przymusową izolacją, ograniczeniem kontaktów. Każdego dnia dzieci i młodzież borykają   się z różnymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych.

Dzieci  bywają narażone na akty przemocy rówieśniczej i domowej, nadużycia  ze strony dorosłych, hejt – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwe traktowanie, brak  zrozumienia,  borykają się z trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, które nierzadko skutkują  depresją.

ZAPRASZAMY uczniów i Rodziców do stałego kontaktu ze szkołą w razie wystąpienia problemów. Przypominamy, że w   każdej sprawie mogą indywidualnie porozmawiać z Wychowawcą, Dyrektorem szkoły (tel.18 33 10 101)   lub w sprawach bardzo poufnych skorzystać z całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania.

     Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów to  przedsięwzięcie podjęte przez  Rzecznika Praw Dziecka i odpowiadające na potrzeby dzieci zmagających się z trudnościami  lub kryzysem psychicznym.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.