Pierwszoklasiści z wizytą w szkolnej bibliotece

     Uczniowie klas pierwszych 6 listopada odwiedzili szkolną bibliotekę. Dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w tym miejscu.

     W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami wypożyczania książek, mogli zobaczyć jak wygląda karta czytelnika oraz karta książki. Obejrzeli krótką prezentację na temat tego, jak powstaje książka oraz wysłuchali piosenki pt. „Mała książka-wielki człowiek”.  Świetnie poradzili sobie również  z rozwiązywaniem zagadek związanych z postaciami z bajek i baśni.

     W tym roku Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka-wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych, przygotował  Wyprawki Czytelnicze dla dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Organizatorzy tej kampanii zapraszają pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.

     Nasi pierwszoklasiści właśnie podczas  spotkania w bibliotece otrzymali Wyprawki Czytelnicze, które mają pomóc im w rozbudzeniu pasji do czytania. Każdy uczeń opuścił bibliotekę z otrzymaną książką i ze słodkim upominkiem.

     Mam nadzieję, że to spotkanie zostanie w pamięci pierwszoklasistów na długi czas.

                                                                                                                                        Krystyna Wiewiórka