Ruszył nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Funduszu Stypendialnego im. B. Potoczków, pana Zygmunta Berdychowskiego kierujemy prośbę o przekazanie uczniom Państwa szkoły  informacji o właśnie rozpoczętym naborze wniosków o stypendia im. Braci Potoczków, który potrwa do 30 września br., studenci do 15 października br.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec 2019. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Przyjmowanie wniosków dla uczniów potrwa do 30 wrześniastudenci zaś mają wydłużony czas składania do 15 października. Wnioski należy dostarczyć do biura Fundacji Sądeckiej (Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57).

Więcej informacji znajduje się również w linku:    https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/stypendia-im-braci-potoczk%C3%B3w-do-17-pa%C5%BAdziernika-mo%C5%BCesz-jeszcze-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87

 Kontakt:
Fundacja Sądecka
BIURO: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
godz. urzędowania: pon.-pt. 8:00-16:00
tel., (18) 475 16 30
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Do pobrania:

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków na rok szkolny/akademicki 2019/2020

Zał. nr 1 b – Wniosek o stypendium dla ucznia na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)