Przegląd kolęd klas 0-III. Rok 2019

W naszej szkole corocznie klasy 0 – III spotykają się na wspólnym kolędowaniu. W tym roku kolędowanie odbyło się 31-go stycznia, a gospodarzami spotkania była klasa zerowa – „01”. W „Przeglądzie kolęd” brały udział wszystkie klasy – od „zerówek” po trzecią wraz z wychowawczyniami. Na spotkaniu gościła  Pani Wicedyrektor Stanisława Łabuz,  uczniowie nauczania indywidualnego ze swoimi wychowawczyniami oraz licznie przybyli rodzice i dziadkowie dzieci z zerówkowej grupy 1.

Dzieci z zerówki przepięknie ubrane w stroje charakterystyczne dla granej roli  wcieliły się w postacie Maryi i Józefa, pastuszków oraz trzech króli. Spotkanie miało charakter odwiedzin maleńkiego Jezuska, któremu kolejno przedszkolne dzieci, pastuszkowie i trzej królowie recytowały wiersze i składały dary. Natomiast pięknie ubrani kolędnicy z poszczególnych klas, zaśpiewali Dzieciątku tradycyjne kolędy jak i piękne nastrojowe pastorałki.

Spotkanie podsumowała Pani Wicedyrektor Stanisława Łabuz – pogratulowała pięknego przygotowania kolęd i pastorałek oraz zachęciła do dalszego podtrzymywania tradycji organizowania przeglądu kolęd najmłodszej grupy uczniów naszej szkoły.

mgr Grażyna Staroń