Projekt “Tarcza 2.0/Masz siłę w sobie”

W miesiącach październik – grudzień 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Projekcie „Tarcza 2.0/Masz siłę w sobie” inicjowanym i współfinansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Jego głównym celem jest uczenie młodych ludzi postaw asertywnych i umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach projektu zostały przeprowadzone przez psychologa warsztaty profilaktyczne: „Jak dobrze być sobą” z uczniami klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Dodatkową formą realizacji projektu był konkurs dla młodzieży o tym samym temacie „Jak dobrze być sobą” promujący prospołeczne wartości. Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie i zdobyli jedną z głównych nagród – wycieczkę do Parku Technologicznego oraz Parku Trampolin GoJump w Krakowie. Nagrodzoną pracą był krótki filmik nakręcony przez klasę VIIB. Załącznik Ponadto wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali drobne upominki. Pedagog koordynująca realizację projektu w naszej szkole wzięła też udział w konferencji połączonej ze szkoleniami efektywnej, pozytywnej pracy z młodymi ludźmi. Wiedza i materiały z konferencji posłużą kontynuacji działań profilaktycznych w szkole.